Kilpailija-analyysi Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysin perusteet

Business person presenting analysis to coworker at the meeting

Markkinat ovat jatkuvassa liikkeessä, jossa yritykset kilpailevat huomiosta, asiakkaista ja markkinaosuuksista.

Kilpailija-analyysi on strateginen työkalu, joka auttaa tunnistamaan alan trendejä, kilpailutilanteen ja löytämään mahdollisuuksia erottua joukosta.

Tässä oppaassa käsitellään syvällisen kilpailija-analyysin tekemistä ja sen merkitystä markkinoilla menestymiselle.

Mainos

Mikä on kilpailija-analyysi?

Kilpailija-analyysi on prosessi, jossa yritykset keräävät ja analysoivat tietoa kilpailijoistaan tavoitteenaan ymmärtää paremmin markkinoiden dynamiikkaa ja kehittää strategioita kilpailuetujen saavuttamiseksi.

Analyysin avulla voidaan tunnistaa markkinoiden trendit, kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdolliset markkinarakot.

Miksi kilpailija-analyysi on tärkeä?

 1. Markkinoiden ymmärrys: Analyysin avulla saat paremman kuvan markkinoista ja siitä, miten kilpailijat toimivat.
 2. Strategiset päätökset: Saat tietoa, joka auttaa muovaamaan yrityksesi strategisia päätöksiä.
 3. Tilaisuuksien tunnistaminen: Voit tunnistaa markkina-aukkoja ja asiakastarpeita, joita kilpailijasi eivät vielä täytä.
 4. Riskienhallinta: Analyysi auttaa ennakoimaan kilpailijoiden mahdollisia liikkeitä ja varautumaan niihin.

Kilpailija-analyysin perusteet

Tiedonkeruu:

Aloita keräämällä tietoa kilpailijoistasi. Seuraavat lähteet ovat hyvä alku:

 • Yritysten omat verkkosivut
 • Yrityksien julkaisemat lehdistötiedotteet
 • Asiakasarviot ja palaute
 • Sosiaalinen media ja julkaisut
 • Toimialaraportit ja tutkimukset

Analysoi kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet:

Tutki muun muassa seuraavia osa-alueita:

 • Tuotevalikoima ja palvelut
 • Hinnat ja myyntistrategiat
 • Markkinointitoimenpiteet
 • Brändin vahvuus
 • Asiakassuhdehallinta

Vertailu ja suhteuttaminen omaan toimintaan:

Pohdi, miten kilpailijoidesi toimintaa voidaan verrata omaan yritykseesi. Miten voit käyttää heidän heikkouksiaan hyväksesi? Miten voit parantaa omia vahvuuksiasi?

Strategian kehittäminen:

Kilpailija-analyysin tuloksiin pohjautuen, kehitä strategioita, jotka erottavat sinut kilpailijoista. Miten voit tuoda lisäarvoa asiakkaillesi?

Tehokkaan kilpailija-analyysin toteuttaminen

Vaihe 1: Kilpailijoiden määrittely

Selvitä, ketkä ovat suorat ja epäsuorat kilpailijasi. Suorat kilpailijat tarjoavat samankaltaisia tuotteita tai palveluita kun taas epäsuorat kilpailijat tavoittelevat samoja asiakkaita erilaisilla tarjouksilla.

Vaihe 2: Tiedonkeruu ja -analyysi

Kerää kattavasti tietoa määriteltyjen kilpailijoiden toiminnasta. Käytä monipuolisia tietolähteitä ja analysoi kerättyä dataa systemaattisesti.

Vaihe 3: Strategisten indikaattorien tunnistaminen

Tunnista avaintekijät, joita kilpailijasi käyttävät menestyäkseen. Näitä voivat olla esimerkiksi innovaatiot, asiakaspalvelu tai hintakilpailu.

Vaihe 4: Jatkuva seuranta ja päivittäminen

Kilpailijamaastoa tulee seurata säännöllisesti. Pidä kilpailija-analyysisi ajan tasalla ja mukaudu muuttuviin olosuhteisiin.

Kilpailija-analyysin sisältö ja rakenne

Sisältö

Kilpailija-analyysin tulisi sisältää seuraavat elementit:

 1. Yleiskatsaus kilpailijoista: Lyhyt esittely jokaisesta kilpailijasta, niiden historiasta, toiminnan keskeisistä alueista ja markkina-asemasta.
 2. Tuotteet ja palvelut: Yksityiskohtainen vertailu kilpailijoiden tuotteista ja palveluista suhteessa omiin. Mitä eroavaisuuksia löytyy ja mitä voi oppia?
 3. Markkinointistrategiat: Miten kilpailijat markkinoivat itseään? Mikä on heidän viestintänsä sävy ja kohderyhmä? Analysoi heidän online- ja offline-markkinointitoimenpiteitään.
 4. Myyntistrategiat ja jakelukanavat: Tutki, miten kilpailijat saavuttavat asiakkaitaan ja millaisia myyntiprosesseja he käyttävät.
 5. Vahvuudet ja heikkoudet: SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) kilpailijoista, joka tarjoaa syvällisen ymmärryksen heidän toiminnastaan.
 6. Finanssianalyysi: Taloudellinen yleiskatsaus kilpailijoista, kuten liikevaihto, kasvuvauhti ja voittomarginaalit.
 7. Strategiset liikkeet ja tulevaisuuden suunnitelmat: Ymmärtäminen siitä, mitä kilpailijat ovat äskettäin tehneet ja mitä suunnitelmia heillä saattaa olla.

Rakenne

Kilpailija-analyysin rakenne tulisi jäsennellä selkeästi helpottaakseen tiedon hahmottamista ja analyysin suoraviivaistamista. Seuraava rakenne on suositeltava:

 • Johdanto: Esittely, joka määrittelee analyysin tarkoituksen ja rajaukset.
 • Kilpailijoiden yleiskatsaus: Aloita yleisellä tasolla ja siirry yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.
 • Vertaileva analyysi: Vertaile omia tuotteita, palveluita ja strategioita kilpailijoiden vastaaviin.
 • SWOT-analyysi: Kullekin kilpailijalle erikseen tai yhteenvedossa.
 • Johtopäätökset ja suositukset: Pohdinta kilpailijoiden analyysin perusteella ja suositukset tulevaisuuden toimenpiteiksi.
 • Liitteet: Data, kaaviot ja muu analyysiin liittyvä materiaali.

Johtopäätökset

Kilpailija-analyysi on enemmän kuin kertaluonteinen projekti. Se on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä päivitystä ja tarkastelua. Käytettäessä oikein, se voi antaa yritykselle merkittävän edun kilpailijoita vastaan ja auttaa saavuttamaan pitkäaikaisia tavoitteita.

Muista, että kilpailijoiden tunteminen ja ymmärtäminen on avain menestykseen. Mitä paremmin tunnet markkinat ja kilpailijasi, sitä vahvemmin voit rakentaa oman positiivisen erottuvuutesi ja varmistaa yrityksesi menestyksen.

Mainos