Siivousyrityksen perustaminen Siivousyrityksen perustaminen

Siivousyrityksen perustaminen

Siivousyrityksen perustaminen on hyvä vaihtoehto yrittäjyydestä kiinnostuneille, koska siivouspalveluille löytyy aina kysyntää.

Siivousyrityksen perustamiseen liittyy kuitenkin paljon tärkeitä asioita, joista on hyvä olla tietoinen ennen yritystoiminnan aloittamista.

Tämä opas antaa sinulle askel askeleelta ohjeet siivousyrityksen perustamiseen ja menestyvän liiketoiminnan rakentamiseen.

Mainos

Aloita suunnittelulla

Selvitä tarve: Aloita kartoittamalla tilannetta. Tee kilpailija-analyysi sekä markkinatutkimusta ymmärtääksesi alueesi siivouspalveluiden kysyntää.

Onko alueellasi esimerkiksi paljon omakotitaloja tai vaikkapa teollisuuskiinteistöjä, joissa voisi olla tarvetta palveluillesi?

Laadi liiketoimintasuunnitelma: Suunnittele taloudelliset tavoitteesi, hinnoittelurakenteesi, markkinointistrategiasi ja kasvusuunnitelmasi.

Erikoistuminen

Erikoistuminen voi olla avain menestykseen siivousalalla. Keskittymällä tiettyihin siivouspalveluihin yrityksesi voi erottautua kilpailijoista. Tämä strategia mahdollistaa myös korkeamman hinnoittelun osaamisen ja asiantuntemuksen ansiosta.

Siivooja siivoamassa kylpyhuoneen peiliä.

Siivousyrityksen erikoistumisaloja

Seuraavana on erilaisia siivouksen osa-alueita, joita sinun kannattaa pohtia.

 1. Kotisiivous
 2. Toimistosiivous
 3. Teollisuustilojen siivous
 4. Rakennussiivous
 5. Ikkunanpesu
 6. Mattojen ja tekstiilien puhdistus
 7. Erityisten desinfiointipalveluiden tarjoaminen
 8. Viheralueiden hoito ja siistiminen
 9. Lattioiden vahaus ja hoito
 10. Savuvahinkojen ja homevaurioiden puhdistus

Rahoitus ja budjetointi

Siivousyrityksen perustaminen ja ylläpito vaatii monenlaista taloudellista panostusta.

Aloitusvaiheen tarvittavat investoinnit kuten siivousvälineet, -laitteet ja kuljetuskalusto voivat olla merkittäviä. Lisäksi kuukausittaiset kulut kuten palkat, vakuutukset, markkinointi ja toimistotilat on otettava huomioon.

Rahoitusvaihtoehtoja ovat oma pääoma, lainat, avustukset tai sijoittajien pääoma.

Tehokas budjetointi auttaa hallitsemaan näitä kuluja ja varmistamaan yrityksen taloudellisen terveyden. On tärkeää arvioida tarkasti aloituskulut ja suunnitella realistinen budjetti tulovirtojen ja menojen hallintaan.

Säännöllinen kassavirran seuranta ja budjetin tarkistaminen auttavat pysymään ajan tasalla yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollistavat nopeat reagoinnit muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin.

Yrittäjä budjetoimassa yrityksen taloutta.

Vakuutukset

Siivousyhtiön toiminnassa on tärkeää varmistaa asianmukaiset vakuutukset, jotka suojaavat sekä yritystä että sen asiakkaita mahdollisissa vahinkotilanteissa.

Vastuuvakuutus on perusta, sillä se kattaa vahingot, joita yrityksen toiminta voi aiheuttaa kolmansille osapuolille. Lisäksi omaisuusvakuutus suojaa yrityksen omaisuutta, kuten siivouslaitteita ja -välineitä, vahinkojen varalta.

Työntekijöiden tapaturmavakuutus on myös olennainen, sillä se takaa henkilökunnan turvallisuuden työssä sattuvien tapaturmien varalta.

Huolellinen vakuutusten valinta ja päivitys säännöllisesti takaavat, että yritys voi jatkaa toimintaansa sujuvasti myös odottamattomissa tilanteissa.

Brändäys ja markkinointi

Luomalla tunnistettavan ja luotettavan brändin, yritys voi erottautua kilpailijoista ja luoda vahvan suhteen asiakkaisiin. On tärkeää, että kaikki markkinointimateriaalit ja viestintäkanavat heijastavat yrityksen brändiä yhtenäisesti. Tämä auttaa asiakkaita tunnistamaan yrityksesi ja rakentaa luottamusta palveluihisi.

Lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen brändin rakentamisessa ja markkinoinnissa voi auttaa tavoittamaan laajemman yleisön ja luomaan suoraa vuorovaikutusta potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa.

 • Nimen keksiminen: Valitse yrityksellesi nimi, joka on mieleenpainuva ja kuvaa palvelujasi. Tarkista, että nimi ei ole jo käytössä ja että se on helposti muistettavissa.
 • Logo: Luo logo, joka välittää yrityksesi arvoja ja on tunnistettava.
 • Verkkosivusto: Rakenna ammattimainen verkkosivusto esittelemään palveluitasi.
 • Sosiaalinen media: Käytä sosiaalisen median alustoja markkinointiin ja asiakassuhteiden rakentamiseen.
Kuva siivousvälineistä.

Välineet

Siivousyrityksen menestyksen kannalta välineiden valinta on kriittisen tärkeää. Laadukkaat siivousvälineet eivät ainoastaan tehosta työntekijöidesi työskentelyä, vaan myös välittävät ammattimaista kuvaa yrityksestäsi.

Investoi monikäyttöisiin ja ergonomisiin työvälineisiin, kuten mikrokuituliinoihin, tehokkaisiin pölynimureihin ja höyrypuhdistimiin. Lisäksi valikoima erikoistyökaluja erityisiin siivoustehtäviin, kuten ikkunanpesuun tai lattioiden kiillotukseen voi erottaa sinut kilpailijoista.

Huolehdi välineiden säännöllisestä huollosta ja uusinnasta, jotta palvelun laatu pysyy korkealla tasolla.

Liikkuminen ja kuljetus

Valkoinen pakettiauto

Auto

Tärkeintä on valita ajoneuvo, joka tarjoaa riittävästi tilaa siivousvälineille ja pesuaineille sekä mahdollistaa helpon ja turvallisen kuljetuksen työkohteiden välillä.

Käytännöllisyys ja taloudellisuus ovat myös tärkeitä auton valinnassa. Pienempi, polttoainetaloudellinen ajoneuvo voi soveltua kaupunkialueen pienten tilojen siivoukseen, kun taas laajempien alueiden tai useampien suurten kohteiden hoitamisessa saattaa tarvita suurempaa ajoneuvoa, kuten pakettiautoa.

Lisäksi, merkin ja mallin luotettavuus sekä ylläpitokustannukset on otettava huomioon, sillä ne vaikuttavat suoraan yrityksen operatiivisiin kustannuksiin ja palvelun luotettavuuteen.

Liikkuminen

Liikuttelu ja kuljetus ovat keskeisiä tekijöitä siivousyrityksen päivittäisessä toiminnassa, sillä ne vaikuttavat suoraan palvelun nopeuteen ja tehokkuuteen. Oikeanlaisen kuljetuskaluston valinta, kuten mainittu, on ensiarvoisen tärkeää.

Lisäksi reittien suunnittelu ja aikataulutus ovat avainasemassa, jotta voidaan minimoida ajokerrat ja polttoaineenkulutus samalla kun maksimoidaan eri kohteiden välinen työaika. Tämä ei ainoastaan säästä kustannuksia, vaan myös vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia ja lisää palvelun joustavuutta.

Panostamalla tehokkaaseen logistiikkaan, siivousyritys voi tarjota luotettavampaa ja kustannustehokkaampaa palvelua asiakkailleen.

Hinnoittelu

Hinnoittelu on yksi keskeisimmistä tekijöistä siivouspalveluita tarjottaessa. Oikean hinnoittelustrategian löytäminen edellyttää tasapainon löytämistä kilpailukykyisen hinnan ja riittävän tuoton välillä.

On suositeltavaa tehdä markkinatutkimus selvittääkseen alueelliset hintatasot ja palveluiden laajuus. Tämän jälkeen hinnoittelu voidaan määrittää ottaen huomioon omat kustannukset, kuten työvoima, tarvikkeet, kuljetus ja mahdollinen erikoisvälineiden käyttö.

Monet siivousyritykset tarjoavat perushinnoittelun neliömetri- tai tuntiperusteisesti, mutta myös kiinteähintaiset paketit tai erikoispalveluiden lisämaksut ovat yleisiä. Selkeä ja ymmärrettävä hinnoittelumalli lisää asiakkaan luottamusta ja tyytyväisyyttä palveluun.

Henkilöstö

Siivousyrityksen henkilöstö rivissä oransseissa paidoissaan.

Henkilöstön valinta ja koulutus ovat avainasemassa siivousyrityksen menestyksessä. Panostaminen laadukkaaseen henkilökuntaan ei ainoastaan varmista korkeatasoista palvelua, vaan myös rakentaa yrityksen mainetta luotettavana palveluntarjoajana.

On tärkeää, että palkatut työntekijät osoittavat sekä ammattitaitoa että omistautumista työn laatuun. Tämä edellyttää säännöllistä koulutusta sekä perehdytystä yrityksen toimintatapoihin ja asiakaspalveluun.

Erikoistuneiden siivoustehtävien, kuten sairaalasiivouksen tai teollisuuskohteiden puhdistuksen, osalta on suositeltavaa hankkia alan sertifikaatteja, jotka osoittavat henkilökunnan pätevyyden ja erikoisosaamisen.

Asiakassuhteiden hallinta

On elintärkeää, että siivousyritys pitää yhteyttä asiakkaisiinsa säännöllisesti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa aktiivista kommunikointia sekä ennen että jälkeen palvelun toimittamisen.

Asiakaspalautteen kerääminen ja sen mukaan toimiminen on keskeinen osa asiakassuhteiden hallintaa. Palaute ei ainoastaan tarjoa arvokasta tietoa palvelun laadusta ja asiakastyytyväisyydestä, vaan myös mahdollistaa yrityksen tarjonnan jatkuvan parantamisen.

Kasvu ja laajentaminen

Yrityksen kasvua kuvaava graafi

Aseta tavoitteet yrityksesi kasvattamiselle ja laajenna palvelutarjontaasi tai alueellista peittoasi strategisesti.

Laajentumisen voi toteuttaa asteittain, aloittamalla lähialueilta ja laajentamalla palveluita vähitellen kauemmas tai erikoistumalla tiettyihin markkinoihin, joissa on vähemmän kilpailua.

Lisäksi teknologian hyödyntäminen, kuten mobiilisovellukset ja online-varausjärjestelmät voivat auttaa tavoittamaan laajemman asiakaskunnan ja tarjoamaan parempaa palvelua.

Yrityksen kasvaessa on myös tärkeää säilyttää korkea palvelun laatu ja ylläpitää vahvoja asiakassuhteita, jotta uusista markkina-alueista saadaan pysyviä tulolähteitä.

Yhteenveto

Siivousyrityksen perustaminen vaatii huolellista suunnittelua, oikeanlaisia investointeja ja vahvaa sitoutumista asiakaspalveluun. Seuraa näitä askelia ja rakenna oma menestyvä siivousliiketoimintasi.

Onnea matkaan siivousyrityksesi perustamiseen ja muista, että jokainen onnistunut siivousprojekti on askeleen lähempänä suurempaa menestystä!

Lisätietoa yrityksen perustamiseen saat suomi.fi yritykselle palvelusta.

Mainos