Mitä on yrittäjyys?

Yrittäjyys on käsite, joka kattaa paljon enemmän kuin pelkästään oman liiketoiminnan perustamisen. Se on ajattelutapa, elämäntyyli ja tapa nähdä mahdollisuuksia siellä, missä toiset näkevät esteitä.

Tässä kirjoituksessa pureudumme siihen, mitä yrittäjyys todella on, millaisia ominaisuuksia yrittäjällä tulisi olla ja miten yrittäjyys vaikuttaa yhteiskuntaamme.

Yrittäjän ominaisuudet

Yrittäjyys vaatii tietynlaista rohkeutta ja itseluottamusta. Yrittäjän on uskallettava ottaa riskejä ja oltava valmis kohtaamaan epävarmuus. Yrittäjyys on usein epävarmuuden sietämistä.

Mainos

Yrittäjälle tyypillisiä ominaisuuksia ovat innovatiivisuus, ratkaisukeskeisyys, sitkeys ja kyky nähdä suurempi kuva.

Innovatiivisuus

Yrittäjät ovat innovaattoreita. He kehittävät uusia ideoita, tuotteita tai palveluita ja löytävät niille markkinarakoja. Heidän ajattelutapansa on luova, ja he näkevät usein mahdollisuuksia siellä, missä muut eivät näe.

Ratkaisukeskeisyys

Yrittäjä ei jää murehtimaan ongelmia, vaan pyrkii aktiivisesti löytämään niihin ratkaisuja. He uskovat, että jokaiseen ongelmaan on olemassa ratkaisu, ja heidän tehtävänsä on löytää se.

Sitkeys

Yrittäjän tie ei ole aina helppo. Se vaatii sitkeyttä ja päättäväisyyttä pysyä kurssissaan, vaikka vastoinkäymisiä tulisi eteen. Yrittäjät jaksavat puskea eteenpäin, koska uskovat visioonsa.

Kyky nähdä suurempi kuva

Menestyvät yrittäjät ymmärtävät liiketoimintaympäristönsä ja osaavat suunnitella strategiansa sen mukaisesti. Heillä on kyky nähdä suurempi kuva ja sopeuttaa toimintaansa muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Yrittäjyys yhteiskunnassa

Yrittäjät ovat taloudellisen kasvun ja innovaatioiden moottoreita. He luovat uusia työpaikkoja, kehittävät uusia tuotteita ja palveluita ja edistävät näin yhteiskunnan hyvinvointia. Yrittäjyys ruokkii kilpailua, mikä puolestaan johtaa tuotteiden ja palveluiden kehittymiseen.

Yrittäjyys tarjoaa yksilölle mahdollisuuden toteuttaa itseään ja rakentaa oman unelmansa. Se on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan yhteiskunnan suuntaan ja tulevaisuuteen.

10 myyttiä yrittäjyydestä:

 1. Yrittäjyys vaatii suuria alkupääomia. Monet menestyneet yritykset ovat aloittaneet pienillä sijoituksilla ja kasvaneet ajan myötä.
 2. Yrittäjän täytyy olla syntynyt johtajaksi. Johtamistaidot voi oppia ja kehittää; ne eivät ole pelkästään synnynnäisiä.
 3. Menestystä tulee nopeasti. Useimmiten menestykseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä sekä kärsivällisyyttä.
 4. Yrittäjä tekee aina mitä haluaa. Yrittäjän on vastattava markkinoiden tarpeisiin ja tehtävä kompromisseja menestyäkseen.
 5. Yrittäjillä on paljon vapaa-aikaa. Varsinkin alkuvaiheessa yrittäjät tekevät usein pitkiä päiviä yrityksensä eteen.
 6. Yrittäjyys on yksinäistä. Onnistunut yrittäjyys rakentuu vahvoille verkostoille ja tiimeille.
 7. Yrittäjyys soveltuu vain nuorille. Yrittäjäksi voi ryhtyä missä iässä tahansa; kokemus on etu.
 8. Idean täytyy olla uusi ja mullistava. Usein menestyksekäs liiketoiminta perustuu olemassa olevien ideoiden parantamiseen.
 9. Yrittäjyys on liian riskialtista. Riskienhallinta ja strateginen suunnittelu voivat merkittävästi vähentää yrittäjyyden riskejä.
 10. Kaikki yrittäjät ovat suuria riskinottajia. Monet yrittäjät ovat varovaisia ja punnitsevat päätöksiään tarkasti.

Nämä myytit voivat estää yksilöitä tavoittelemasta yrittäjyyden polkua. On tärkeää ymmärtää, että yrittäjyys on monimuotoista ja tarjoaa erilaisia polkuja menestykseen.

Onko minusta yrittäjäksi?

Seuraavana on kysymyksiä joita voit pohtia, kun mietit yrittäjäksi ryhtymistä

 1. Olenko valmis ottamaan riskejä? Ymmärränkö, että yrittäjyys sisältää aina epävarmuutta ja olenko valmis kohtaamaan tämän epävarmuuden?
 2. Olenko itseohjautuva? Koenko sisäistä motivaatiota ja kykeneekö itse ohjaamaan ja organisoimaan työtäni ilman ulkoista valvontaa?
 3. Kuinka hyvin kohtaan epäonnistumiset? Olenko valmis oppimaan virheistäni ja jatkamaan eteenpäin, vaikka kohtaisin takaiskuja?
 4. Onko minulla voimakas intohimo tiettyä asiaa kohtaan? Olenko valmis työskentelemään pitkiä päiviä intohimoni parissa, joskus jopa muun elämäni kustannuksella?
 5. Olenko hyvä tekemään päätöksiä? Kykenenkö tekemään nopeita ja tarkkoja päätöksiä paineen alla?
 6. Miten hyvin hallitsen aikani ja resurssit? Onko minulla kykyä priorisoida tehtäviä ja jakaa resursseja tehokkaasti?
 7. Olenko valmis oppimaan ja kehittymään jatkuvasti? Tunnustanko, että yrittäjyys on jatkuva oppimisprosessi, ja olenko valmis sijoittamaan aikaa ja resursseja omaksi ja yritykseni kehittämiseksi?

Vinkkejä yrittäjäksi aikovalle:

 1. Tutki markkinoita huolellisesti. Ennen kuin ryhdyt yrittäjäksi, on tärkeää ymmärtää kohdemarkkinasi. Kuka on asiakkaasi? Mikä tekee tuotteestasi tai palvelustasi ainutlaatuisen?
 2. Laadi liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan yrityksesi tavoitteet, strategiat ja rahoitustarpeet. Se on myös välttämätön, jos aiot hakea rahoitusta.
 3. Rakenna verkostoja. Menestyvä yrittäjyys ei tapahdu yksin. Rakenna vahvoja suhteita muihin yrittäjiin, mahdollisiin asiakkaisiin ja sijoittajiin. Verkostoituminen voi avata uusia mahdollisuuksia ja tuoda arvokasta tukea.
 4. Ole valmis kovaan työhön. Yrittäjyys vaatii pitkiä työpäiviä ja sitoutumista. Varautumalla kovaan työhön ja olemalla valmis tekemään uhrauksia, voit saavuttaa pitkän aikavälin menestystä.
 5. Pidä huolta taloudesta. Ymmärrä yrityksesi rahoitus, mukaan lukien kassavirta, tulojen ja menojen seuranta. Hyvä talouden hallinta on elintärkeää yrityksesi selviytymiselle.
 6. Pysy joustavana. Markkinat ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti, joten ole valmis sopeutumaan ja säätämään suunnitelmiasi tarpeen mukaan. Joustavuus auttaa yritystäsi säilymään kilpailukykyisenä.

Oppeja kuuluisilta yrittäjiltä:

 • Steve Jobsin mukaan intohimo on yrittäjyyden ydin. Hän korosti, että rakastamalla sitä mitä teet, voit ylittää kaikki esteet ja jatkaa eteenpäin vaikeinakin aikoina. Intohimo antaa sinulle voimaa jatkaa, kun muut olisivat jo luovuttaneet.
 • Elon Musk kehottaa ottamaan riskejä. Musk, joka on tunnettu monista yrityksistään kuten SpaceX ja Tesla, uskoo, että menestyminen yrittäjänä vaatii suurien riskien ottamista ja epäonnistumisen pelon voittamista. Hän uskoo, että suurimmat saavutukset vaativat suuria panostuksia.
 • Oprah Winfrey painottaa arvojen merkitystä. Hän uskoo, että todellinen menestys tulee silloin, kun pysyt uskollisena itsellesi ja omille arvoillesi. Oprah’n mukaan yrittäjän on tärkeää luoda liiketoiminta, joka heijastaa hänen henkilökohtaisia arvojaan ja intohimojaan.

Näiden yrittäjien tarinat osoittavat, että menestyminen yrittäjänä vaatii enemmän kuin vain kovaa työtä ja älykkäitä strategioita. Se vaatii intohimoa, riskinottoa ja omien arvojen ymmärtämistä.

Yrittäjätyypit

Kaikki yrittäjät eivät ole samanlaisia. On olemassa erilaisia yrittäjätyyppejä, joista jokaisella on omat vahvuutensa, heikkoutensa ja toimintatapansa.

 • Innovaattoreita ovat ne, jotka keksivät uusia tuotteita tai palveluita, jotka mullistavat markkinat. Heidän visionääriset ideansa ja kyky nähdä mahdollisuuksia, missä muut näkevät esteitä, tekevät heistä alan pioneereja.
 • Kasvuun keskittyvät yrittäjät pyrkivät jatkuvasti laajentamaan yritystään. He investoivat merkittävästi aikaa ja resursseja yrityksensä kasvattamiseen, etsien uusia markkinoita ja asiakasryhmiä.
 • Sosiaaliset yrittäjät keskittyvät liiketoimintansa avulla yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Heille tärkeintä ei ole taloudellinen voitto, vaan positiivisen muutoksen aikaansaaminen yhteiskunnassa.
 • Elämäntapayrittäjät luovat yrityksen, joka tukee heidän haluamaansa elämäntyyliä ja intohimoja. He eivät ehkä tähtää nopeaan kasvuun tai suuriin tuottoihin, mutta heidän yrityksensä tarjoavat heille vapauden ja onnellisuuden, jonka he arvostavat eniten.

Ymmärtämällä, minkä tyyppinen yrittäjä itse on, voi löytää parhaat strategiat ja toimintatavat oman yrityksen perustamiselle ja kehittämiselle.

Kun yrityksen arvot ja tavoitteet ovat linjassa oman persoonallisuuden kanssa, on mahdollista luoda menestyvä liiketoiminta, joka tuo sekä taloudellista että henkilökohtaista tyydytystä.

Lisäksi aito intohimo ja omistautuminen omaan liikeideaan auttavat yrittäjiä selviämään haasteista ja ylittämään esteitä, joita matkalle saattaa tulla.

Kirjoittaja

Mainos